Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

คลิกอ่านรายละเอียด