Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตบาล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตบาล  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

คลิกอ่านรายละเอียด  ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป