ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง/ไก่ชน

  • พิมพ์

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง/ไก่ชน

picchicken

หนังสือโครงการการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค คลิ๊ก 

เอกสารแนบ      1. แบบ กช 1   2. แบบ กช 2     3. แบบ กช 3

คลิ๊ก ไฟล์นำเสนอการลงข้อมูลในสมุดรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกฯ