Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นยาฆ่าเชื้อรอบที่ 3 ปี 2561 เขียนโดย Kriangkrai 11
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก(H7N9)ระดับจังหวัด เขียนโดย Kriangkrai 953
แจ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวัดนกและให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคตามแนวชายแดน เขียนโดย Kriangkrai 704
เรื่อง มาตรการการดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุนและโคที่เคลื่อนย้าย เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 1005
การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล(ปศุสัตว์ตำบล) เขียนโดย Kriangkrai 744
ผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขียนโดย Kriangkrai 553
โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2/2556 เขียนโดย Kriangkrai 617
เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และมาตรการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร เขียนโดย Kriangkrai 1161
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3/2556 เขียนโดย Kriangkrai 722