Nav view search

Navigation

Search

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

หนังสือเชิญชวนร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสมาชิกศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียด   คลิกแบบรายชื่อเจ้าหน้าที่รับการตรวจสุขภาพ

คลิกประกาศเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2562

คลิกประกาศการแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562