Nav view search

Navigation

Search

สนง.ปศข.1 ร่วมกับสนง.ปศจ.สระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

pic3 12012018     ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12012018 pic2 12012018
pic4 12012018 pic5 12012018
pic6 12012018 pic7 12012018