Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดกิจกรรม “ทำดี ร่วมกัน ทำบุญปีใหม่” ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

pic1 26012018     วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม “ทำดี ร่วมกัน ทำบุญปีใหม่” ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หญิงไร้ที่พึ่ง จำนวน 370 ราย ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 26012018 pic3 26012018
pic4 26012018 pic5 26012018
pic6 26012018 pic7 26012018
pic8 26012018 pic9 26012018