สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

  • พิมพ์

pic9 0607022018     ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic6 0607022018 pic7 0607022018
pic8 0607022018