Nav view search

Navigation

Search

พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

pic1 03072018     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มีนายสัตวแพทย์พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 38 ตัว ทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 38 ตัว มีการรักษาสัตว์เบื้องต้น และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 03072018 pic3 03072018
pic4 03072018 pic5 03072018
pic6 03072018 pic9 03072018
pic8 03072018 pic7 03072018