Nav view search

Navigation

Search

ปศุสัตว์เขต 1 รับมอบโค-กระบือ จำนวน 45 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี

pic2 03072018     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือ จากกรมศุลกากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี สำหรับนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ จำนวน 45 ตัว ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 03072018 pic3 03072018
pic4 03072018 pic5 03072018
pic6 03072018 pic7 03072018