Nav view search

Navigation

Search

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561

pic1 06092018     ในวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมภายในงานมีการทำหมันสุนัข-แมว ทำหมันสุนัขตัวผู้ 12 ตัว ทำหมันสุนัขตัวเมีย 26 ตัว ทำหมันแมวตัวผู้ 35 ตัว ทำหมันแมวตัวเมีย 60 ตัว รวม 133 ตัว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข – แมวรวม 86 ตัว และมีการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06092018 pic6 06092018
pic5 06092018 pic3 06092018
pic4 06092018 pic7 06092018
pic8 06092018 pic9 06092018
pic12 06092018 pic10 06092018
pic11 06092018