Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมการเตรียม ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

pic1 12122018    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดจัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย  โดยมีนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ฯ

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 12122018 pic3 12122018
pic4 12122018 pic5 12122018