Nav view search

Navigation

Search

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม

pic1 13122018     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอัชวัน โกมลเสวิน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 13122018 pic3 13122018
pic4 13122018 pic5 13122018