Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 213
(ยกเลิก)ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03), ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 199
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม (27 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 339
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 289
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 268
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 226
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม (25 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 386
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 322
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 338
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 386