Nav view search

Navigation

Search

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2561

คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 1 ยาปฏิชีวนะ 3 รายการ                คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 2 ยาถ่ายพยาธิ 1 รายการ               คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 3 วิตามินและยาบำรุง 1 รายการ        คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ     คลิกอ่านรายละเอียด
กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 1 รายการ      คลิกอ่านรายละเอียด