Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 8
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 30
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 23
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 23
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ รวม 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 24
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 28
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 24
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 22
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ รวม 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 22
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1 27