pic2 18052020เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนเก็บตัวอย่างเลือดม้าเพื่อตรวจโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าและทำวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์อำเภอ และทีมหมอม้าภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี