pic2 28052020วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  รณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ภายใต้คำขวัญ " สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคได้ หลากหลายเมนู " เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมให้ได้ 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2070 ณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 


         ประชาสัมพันธ์ วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day