pic1 12062020เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ช่วยเหลือเจ้าของผู้ประกอบการฟาร์มม้า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคกาฬโรคในม้า อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก