ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิกอ่านรายละเอียด