มาตรการป้องกันโรคและมาตรฐาน GAP  บรรยายโดยนางกัญยา  อาษายุทธ  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1