pic15 10072019เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 และ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ เทศบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี