pic4 02022022เมื่อวันที่​ 2 กุมภาพันธ์​ 2565 สำนักงานปศุสัตว์​เขต​ 1 โดยส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์​พันธุ์​ดีกรมปศุสัตว์​ดีเด่น ระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือก​​เครือข่ายสัตว์พันธุ์​ดีของจังหวัดลพบุรี เพื่อยกย่องประกาศ​เกียรติ​คุณและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นในแต่ละชนิดสัตว์​และจัดระดับการพัฒนาของเครือข่ายในการสนับสนุนเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต คณะกรรมการได้ดำเนินการออกตรวจประเมิน​ ตัวแทนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น​ ประเภทเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์​ (โคเนื้อ)​ สูงเจริญฟาร์ม​ อำเภอชัยบาดาล​ จังหวัดลพบุรี