pic19 05052022     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท  นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี  5 พฤษภาคม 2565  ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน ” โดยมี  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  มีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีสงฆ์  สักการะศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2. พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ  80 ปี
3. ชมนิทรรศการและนวัตกรรมกรมปศุสัตว์  ชมนิทรรศการ 8 ทศวรรษ วิถีปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน
4. พิธีเปิดภาพเก่าเล่าประวัติและรางวัลเชิดชูเกียรติ
5. มอบโล่รางวัล คนดีศรีปศุสัตว์
6. มอบรางวัล DLD Award
7. พิธีมอบรางวัล ธคก.ดีเด่น
8. พิธีมอบรางวัลฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model
9. พิธีมอบรางวัล "ปศุสัตว์จังหวัดดีเด่นด้านส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์"
10. ชมการสาธิตการทำอาหาร