pic21 28042022เมื่อวันที่​ 28​ เมษายน​ 2565​ เวลา​14.00​ น.​ นายสัตวแพทย์ประภาส​ ภิญโญชีพ​​ ปศุสัตว์เขต​ 1​ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอรมหลักสูตร​ "การอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการมาตรฐานฟาร์มปลอดโรค" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร​ ณ​ ห้องประชุมรีสอร์ทบ้านไร่สมเกียรติ​โฮมสเตย์​ อำเภอมวกเหล็ก​ จังหวัดสระบุรี​ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี​ พระนครศรีอยุธยา​ และอ่างทองให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น​ จำนวน​ 100 ราย