ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง​ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง​ เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด