ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์  ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด