ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์  ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด