การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2562

หนังสือถึงสำนักงานปศุสัตว์เขต อ่านรายละเอียด  ไฟล์เอกสารแนบ(googleไดรฟ์)

หนังสือถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อ่านรายละเอียด