ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3 2562 อ่านรายละเอียด