กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบที่ 2/2562

บันทึกข้อความ อ่านรายละเอียด

เอกสารแนบ