ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563