pic10 14052021เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ตรวจติดตามการพัฒนาศูนย์รวบรวมไข่เป็ดสู่ GMP พร้อมทั้งเยื่ยมชมการผลิตไข่แดงเค็ม ของเจริญผลฟาร์ม ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง