ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์


📢กดติดตามข่าวสาร และการให้บริการด้านการปศุสัตว์  ได้ที่  🇹🇭LINE Official Account  “กรมปศุสัตว์”  https://lin.ee/4uZSAjz


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์


pic3 04032020

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์