pic16 28012022สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยาและองค์การบริหารตำบลบ้านโพ ลงพื้นที่สำรวจฝูงนกธรรมชาติบริเวณเกาะกลางน้ำใกล้ที่ทำงาน อบต.บ้านโพ ซึ่งเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกปากห่างอพยพ และทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม จากการสำรวจไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เก็บตัวอย่างซากนกส่งห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแล้ว พบผลเป็นลบต่อเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง