pic6 15112021เมื่อวันที่​ 15 พฤศจิกายน​ 2564​ ส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​ 1  โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร​และสถาบันเกษตรกร​ดีเด่น ระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร​ สถาบันเกษตรกร​​ดีเด่นของกรุงเทพมหานคร​ เพื่อยกย่องประกาศ​เกียรติ​คุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน​ทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง​  คณะกรรมการได้ดำเนินการออกตรวจประเมิน​ ตัวแทนเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด นายนวพัษน์  จิตต์สุทธิ​ผล​ และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด กลุ่ม​วิสาหกิจ​ชุมชน​ไก่พื้นเมืองไทย​ 4.0  จังหวัดกรุงเทพมหานคร​

 

 

 

 

 

 

 

pic1 15112021เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,ชุดเฉพาะกิจพญาไท,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญและป่าโมก ดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้  1. แหลมทองฟาร์มอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  2. ฟาร์มบริษัทคิวเอ้กส์(2020) จำกัด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

pic6 10112021ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเเละส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic19 11112021เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามข้อมูลการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ ของฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ไก่เนื้อ เขาตำบล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

pic31 11112021เมื่อวันที่​ 11 พฤศจิกายน​ 2564​ ส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​ 1  โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร​และสถาบันเกษตรกร​ดีเด่น ระดับเขต ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกร​ สถาบันเกษตรกร​​ดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี​ เพื่อยกย่องประกาศ​เกียรติ​คุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชน​ทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง​  คณะกรรมการได้ดำเนินการออกตรวจประเมิน​ ตัวแทนเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด นายดอกรัก​ สุคนที และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ระดับจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านลำลูกกา​ จังหวัดปทุมธานี