pic1 12102022เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย หญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม​ แร่ธาตุ 20 ก้อน น้ำยาฆ่าเชื้อ 10 ขวด ยาฆ่าแมลง 10 ขวด และวิตามินละลายน้ำ B12 50 ซอง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 ราย สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 231 ตัว แยกเป็น โค 101 ตัว กระบือ จำนวน 130 ตัว โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหญ้า และเวชภัณฑ์ พร้อมตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม