นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

          เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม มาสมัครสมาชิกและเข้ามาใช้บริการต่างผ่านเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้บริการเว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและสมาชิกทุกท่าน ดังนี้

          1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความลบให้กับข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด

          2.ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีของการสมัครเป็นสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล,เลขประจำตัว,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้รับจากผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จะจัดเก็บไว้เป็นความลับ ของทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และผู้ใช้บริการเท่านั้น

          โดยข้อมูลส่วนนี้ จะไม่มีการถูกเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่มีการกระทำผิด ตามกฎหมาย หรือมีการร้องขอข้อมูล จากหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เป็นต้น ซึ่งทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ไม่สามารถปฏิเสธได้และจำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ร้องขอไป โดยผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เนื่องมาจากเหตุอันนอกเหนือจากการควบคุม

          ทั้งนี้ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ไม่มีนโยบายในการแจกจ่ายหรือจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานใดหรือผู้ใด เป็นอันขาด