pic8 25102022เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ นายวิเชียร จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับนายสุริยา ผาแสง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรียุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ สำรวจความเสียหายของเกษตรกรพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 27 ถุง ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และมอบอาหารสุนัขขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 4 กระสอบ อาหารสุนัข ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ อาหารแมว ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 5 กระสอบ ให้แก่ศูนย์พักพิงสัตว์วัดโตนด โดนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 631 ตัว แยกเป็น โค จำนวน 72 ตัว กระบือ จำนวน 51 ตัว แพะ จำนวน 8 ตัว สุนัข จำนวน 300 ตัว แมว จำนวน 200 ตัว