pic11 26102022เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์สัตว์เขต1 นายณกรณ์ ทินราช ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามโคก นางวิพร แวว ผ่องศรี นายอำเภอสามโคก และนายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยจิตอาสาพระราชทานและคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ณ วัดไก่เตี้ย ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยหน่วยจิตอาสาพระราชทานได้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์มามอบให้สัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมกับรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน แนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังพ้นวิกฤติ ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือในด้านใด ทางหน่วยจิตอาสาพระราชทานพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนภารกิจทุกเมื่อ  ซึ่งที่ผ่านมานั้นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ เข้าให้การดูแลสุขภาพโคกระบืออย่างสม่ำเสมอ ได้มีการมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ อาหารสุนัขแมว หญ้าแห้งพืชอาหารสัตว์ และให้นมแพะแก่ลูกกระบือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ฉีดยารักษาสัตว์เบื้องต้น โดยมีสัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือ แบ่งเป็น กระบือ จำนวน 10 ตัว โค จำนวน 2 ตัว สุนัขและแมว จำนวน 60 ตัว