pic1 24102565เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้น.สพ.นายสัตยา แป้งผง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการช่วยสุนัขและแมวจรจัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในนาม มูลนิธิปศุสัตว์พัฒนาโดยมอบอาหารสุนัขและแมวจรจัด ให้ผู้ดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม และติดเกาะบริเวณที่รกร้าง วัดโคกพญา และที่ชุมชนวัดสารวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสุนัขประมาณ 30 ตัวและสุนัขแรกเกิด 10 ตัว