pic1 24102022เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ นายสุชาติ ยี่สาคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมการติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย ณ จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ารับฟังการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา ร่วมสนับสนุนอาหารสุนัข จำนวน 120 กิโลกรัม และอาหารแมว จำนวน 80 กิโลกรัม ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย