pic22 11032021เมื่อวันที่ 11 มีนาคม2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฟาร์มเขาปรางค์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี