pic13 27012022เมื่่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ตลาดสี่มุมเมือง ร่วมกิจกรรมตรวจตลาดเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่สด เพื่อประกอบพิธีไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมมอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ร้านที่ผ่านการรับรองและประชาสัมพันธ์โครงการฯแก่ประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และประชาชนที่มาเลือกซื้อเป็นอย่างดี