pic2 22102022เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, นายธีระวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ดร. อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายดนัย คำขวัญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายอัศวิน สายเชื้อ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์, ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง และนายชัยยุทธ เหลืองบุษราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและการช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมในการพบปะเกษตรกรด้วย ณ อาคารโดม สำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

👉จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 5 อำเภอได้แก่ ป่าโมก วิเศษชัยชาญ โพธิ์ทอง เมืองอ่างทอง และไชโย รวม 51 หมู่บ้าน 26 ตำบล เกษตรกร 4,716 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น1,360,982 ตัว แปลงหญ้า 210 ไร่ จำนวนสัตว์อพยพในพื้นที่ประสบภัย 1,116 ตัว

👉สำหรับการลงพื้นที่ กรมปศุสัตว์ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 9,000 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้นับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงความช่วยเหลือจากภาคเครือข่ายได้แก่ ไก่สด 500 ตัว อาหารหมาแมว 2,000 กิโลกรัม อาหารไก่ 2,000 กิโลกรัมอาหารโค 2,000 กิโลกรัม ฟางข้าวจากชมรมรถบรรทุกฟาง 4,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพสัตว์ 200 ถุง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้จัดรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ และจัดหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว เข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ อีกด้วย