ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร กรมปศุสัตว์

 

 

คลิ๊กที่รูป เข้าเว๊ป http://dcontrol.dld.go.th/eocasf/index.php/th/