ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด