ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น จำนวน 650 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   

คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 10x20 เมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   

คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...