ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม โดยสอบถามมาที่  https://www.facebook.com/สำนักงานปศุสัตว์เขตหนึ่ง ปทุมธานี
Social Network  :     fb

page1

 

page2

 

page3

 

page4