pic15 18112022เมื่อวันที่​ 18  พฤศจิกายน​ 2565​ สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต​ 1 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ​ปศุสัตว์​ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร​ และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ ระดับเขต​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566  เพื่อเป็นแบบอย่าง​ โดยยกย่องประกาศเกียรติ​คุณ​ผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน​  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ​ เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด​ชัยนาทได้แก่ นายสงัด​ กีรติกุลธนาวัฒน์​  และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดชัยนาทได้แก่​ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง​ จำกัด