pic4 01092023วันที่ 1 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน การทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง และเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบระดับภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนนิวคาสเซิล ณ ฟาร์มไก่พื้นเมือง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคในฤดูฝน และมอบเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม